Baanregels

HET AFHANGSYSTEEM

Gebruik van het afhangsysteem is verplicht als je gaat spelen op de banen van De Hunze. Als het druk is zorgt het afhangsysteem ervoor dat de speeltijd eerlijk over de leden wordt verdeeld. Het afhangsysteem bevindt zich in de kantine van de Stadjershal. Gebruik je het voor de eerste keer, vraag dan even hulp bij het afhangen.Het bestuur kan het afhangsysteem buiten werking stellen (bv. vanwege toernooien, competitie, training, toss etc.).

BAANREGELS – AFHANGEN

 • Bij enkelspelen [en met 3 personen] mag je 3 kwartier spelen: bij dubbelspelen een uur.
 • Je mag doorspelen, indien er zich geen nieuwe spelers aanmelden.
 • Het is niet toegestaan de aanvangstijd te veranderen, nadat je bent gaan spelen.
 • Het is niet toegestaan een baan te “reserveren” totdat de partner komt opdagen. Je moet complete koppels of viertallen voorrang verlenen.
 • Het is niet toegestaan af te hangen, als je op een andere baan training of lessen volgt.
 • Hunzeleden en Cream Crackerleden mogen van elkaars banen gebruik maken, indien deze niet door de eigen leden worden gebruikt. Je moet wel afhangen op de baan waarop je gaat spelen. Zodra een eigen lid zich meldt moeten de anderen de baan verlaten.
 • Kinderen onder 18 jaar, van onze leden, die lid zijn bij een andere vereniging mogen met de ouder die lid is van De Hunze, tussen 15.00 uur en 18.00 uur gebruik maken van onze banen. Ze hebben dezelfde rechten en plichten als een lid, dus moeten ook afhangen!
 • Gebruik van het afhangsysteem wordt regelmatig gecontroleerd door de terreinbeheerder en door de bestuurs- en commissieleden van zowel de Stichting als de Cream Crackers. Je dient hun aanwijzingen direct op te volgen.

BAANREGELS – OP DE BAAN

 • Je dient te spelen met goedgekeurde tennisschoenen.
 • Na afloop moet de baan worden gesleept.
 • Beschadigingen aan de baan of het net dien je onmiddellijk te melden aan de terreinbeheerder of in de kantine.